Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Vliv kanonické Wnt signální dráhy na diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozku
  Autor/ři: Hana Bernhardová
  Cílem této práce bylo analyzovat diferenciační potenciál NG2 glií a funkci kanonické Wnt signální dráhy v gliogenezi a neurogenezi, a to jak za fyziologických podmínek, tak v průběhu ischemického poškození tkáně a její následné regenerace.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu
  Autor/ři: Karolina Kubová
  Cílem mé práce bylo porovnat účinnost inhibitorů kinázy Chk1 SCH900776 a MU380 vůči buněčným liniím maligního melanomu a ověřit účinnost těchto inhibitorů v kombinaci s cytostatiky cílícími na replikaci DNA a s inhibitory vybraných buněčných signálních drah.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Laktózová intolerance
  Autor/ři: Kateřina Ptáčková
  Cílem této práce je představení problematiky laktózové intolerance a pozorování vlivu klasického mléka i industriálně upraveného mléka bez obsahu laktózy na dech dobrovolníků. Dobrovolníky se stali pracovníci oddělení analýzy dechu na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze, kde probíhal díky středoškolské stáži samotný výzkum. Látky byly analyzovány metodou hmotnostní spektrometrie SIFT-MS. Dalším cílem byla laboratorní příprava a následná analýza bezlaktózového mléka, s použitím aktivované práškové laktázy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz