Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Termoregulace u pestřenkovitých (Diptera: Syrphidae)
  Autor/ři: Antonín Hlaváček
  Cílem práce bylo provést komplexní výzkum fyziologie a ekologie pestřenek. Snažil jsem se zjistit, jak je termoregulace ovlivňována ze strany morfologie, taxonomické příslušnosti, mimeze a ekologie.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. WNT signalizace v patologii chronické lymfocytární leukémie
  Autor/ři: Martin Zavřel
  Na základě zjištění z předchozí práce ověřit vliv WNT5A ligandu v kombinaci RSPO1 ligandem na expresi genů typicky indukovaných při aktivaci kanonické WNT dráhy – CCND1, AXIN2, MYC. Sledovat různé aspekty WNT/PCP aktivity v leukemických buňkách po působení typického dráhu aktivujícího ligandu WNT5A společně s RSPO1 ligandem. Mezi tyto patří např. přežívání buněk, proliferace, buněčná adheze a migrace. Práce se zaměřila na ligand RSPO1, protože analýza genové exprese těchto proteinů u CLL buněk ukázala výrazně vyšší expresi oproti dalším ligandům z této rodiny. Experimenty budou prováděny na stabilních buněčných liniích (B-buněčná leukémie, lymfom) či na primárních CLL vzorcích. Vzhledem k zaměření práce na studium WNT/PCP dráhy budou jako vedlejší projekt vytvářeny stabilní linie pro studium této dráhy s cílenou mutací v receptorech zodpovědných za její aktivitu.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Charakterizace mutací proteinu RAD51 a jeho vliv na stabilitu genomu a karcinogenezi
  Autor/ři: Nikola Svobodová
  K vývoji efektivní, cílené terapeutické léčby nádorových onemocnění je nezbytné pochopení buněčných mechanismů, například procesu opravy DNA, které se podílí na vzniku nádoru, jeho následné progresi a často i rezistenci vůči dosavadní léčbě. Centrální úlohu při opravě DNA pomocí homologní rekombinace má protein RAD51. Bezchybný průběh homologní rekombinace, ale i ochrany a restartu replikační vidlice je podmínkou pro udržení genomové integrity a buněčného přežití. Navzdory klíčové roli RAD51 nukleoproteinového vlákna, celý proces musí být striktně usměrňován množstvím regulačních proteinů a posttranslačních modifikací. Hlavním cílem mé práce bylo se pomocí biochemických a biofyzikálních metod více přiblížit mechanismu regulace rekombinázy RAD51. Z toho důvodu byly navrženy, izolovány a charakterizovány mutace RAD51, které odlišným způsobem ovlivňují jeho aktivitu během HR.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz