Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Syntéza derivátů flavonolu jako molekul uvolňujících oxid uhelnatý pomocí světla
  Autor/ři: Vojtěch Orel
  Cílem práce je připravit deriváty již známé molekuly flavonolu, fotochemicky uvolňující oxid uhelnatý, na kterých bude možno analyticky studovat mechanismus uvolňování molekuly CO. Objasnění mechanismu uvolňování nám umožní navrhovat nové molekuly, které budou splňovat požadované vlastnosti, včetně nízké toxicity in vitro a velkých výtěžků oxidu uhelnatého.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Syntéza nových inhibitorů proteinových kináz
  Autor/ři: Jan Obořil
  Cílem této studie je vyvinutí nové syntetické cesty, pomocí které bude možné připravit nové obtížně dostupné analogy inhibitorů. Dalším cílem je některé tyto analogy připravit a poskytnout je pro biologické testování. Připravené sloučeniny budou sloužit jako vysoce selektivní inhibitory proteinových kináz. Tyto enzymy regulují celou řadu buněčných procesů a představují nový slibný terapeutický cíl pro léčbu řady různých, nejen nádorových onemocnění, zejména chronické lymfocytární leukémie.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Syntéza a supramolekulární chování 4-(4-(adamantan-1-yl)fenyl)-1-methylpyridinium jodidu
  Autor/ři: Adam Knirsch
  Cílem této práce bylo připravit nový ligand na bázi adamantanu a zkoumat jeho supramolekulární chování pomocí různých metod.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz