Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Úprava volebního systému do zastupitelstev menších obcí
  Autor/ři: Jan Procházka, Daniel Kříž
  Představení možné změny volebního systému do voleb zastupitelstev obcí s nižším počtem obyvatel.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Politická participace mládeže ve členských státech EU
  Autor/ři: Adriana Svítková
  Evaluace současných forem zapojení mladých občanů do politického procesu ve členských státech EU, vytyčení význačných rozdílů mezi elektorálními a neelektorálními formami zapojení a následná demonstrace na konkrétních politických modelech států v EU.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Právní problematika fenoménu urbex v České republice
  Autor/ři: Josefina Dostálová
  Cílem práce je popsat právní problematiku urbexu, zájmové aktivity zabývající se průzkumem opuštěných či běžně nepřístupných objektů vytvořených lidskou rukou. Cílem je zodpovědět, zdali se provozovatelé této aktivity dopouštějí při své činnosti protiprávního jednání, a popsat, na základě kterých právních norem právního řádu ČR je toto jednání definováno. Nedílnou součástí práce je pak také seznámení s fenoménem urbexu jako takovým.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz