Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Didaktické hry při výuce angličtiny a sborník her
  Autor/ři: Eliška Seidlová
  Shrnout teoretické příčiny důležitosti zapojení her do výuky, ukázat, jak mají být do hodin začleněny, a vytvořit sborník didaktických her pro výuku angličtiny dětí předškolních a mladšího školního věku.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Přehled nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců u základních plaveckých způsobů
  Autor/ři: Marie Šimovcová
  Cílem práce bylo vypracovat teoretickou část obsahující základní informace o plavání, provedení správné techniky a vytyčení nejčastějších chyb dle literatury a osobního postoje. Dále zpracování přehledu nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců využívajících brněnské plavecké bazény metodou pozorování a vytvoření nápomocného letáku pro rekreační plavce.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Dramatická výchova jako pomůcka ve výuce českého jazyka a literatury
  Autor/ři: Magdaléna Hlaváčková
  Cílem mé práce SOČ je ukázat na možnost praktického využití dramatické výchovy jako pomůcky k zatraktivnění výuky českého jazyka i jako prostředku ke kultivaci mluveného projevu žáků a k posílení vztahů v třídním kolektivu na základě ukázkových hodin pro třetí, čtvrtý a pátý ročník. Dalším cílem je i vytvoření zásobníku dramatickým aktivit navazujících na učivo českého jazyka prvního stupně ZŠ.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz