Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Kvaterniony a zobecnění vět o čtyřech čtvercích
  Autor/ři: Matěj Doležálek
  Cílem práce je dokázat Lagrangeovu větu o čtyřech čtvercích a Jacobiho větu o čtyřech čtvercích a použití obdobného postupu k důkazu obdob těchto vět pro další kvadratické formy čtyř proměnných - tedy pro formu f dokázat univerzálnost f, resp. nalézt a dokázat explicitní vzorec pro počet celočíselných řešení rovnice f(x,y,z,w) = n pro přirozené n.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Optimalizace délky křivek v rovině
  Autor/ři: Vojtěch Kloud
  Práce se zabývá minimalizací funkcionálů udávající délku rovinné křivky. Tyto křivky budou omezené různými překážky v této rovině. Definujeme tedy přeážkky a přípustné křivky, tedy křivky, které mohou být řešením daného problému. Z množiny všech přípustných křivek určíme tu nejkratší.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Origami geometrie
  Autor/ři: Adéla Heroudková, Jana Bušová, Lucie Reichertová
  Srozumitelně čtenáři představit origami geometrii a její vlastosti. Ukázat, co vše jsou origami sestrojitelná čísla pomocí pěti axiomů a také porovnat origami geometrii s eukleidovskou tím, že pomocí origami setrojíme a dokážeme několik zajímavých konstrukcí, které v eukleidovské geometrii nelze zkonstruovat, ale v origami to možné je.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz