Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Početnost ptáků v lesích na Brněnsku – srovnání tradičních a inovativních metod
  Autor/ři: Ondřej Pelánek
  Cíle práce: 1. charakteristika ptačích společenstev v různých typech lesních porostů na Brněnsku a Velkomeziříčsku; 2. srovnání výsledků získaných tradiční bodovou metodou, metodou mapování hnízdních okrsků a inovativní bodovou metodou se zohledněním přesné vzdálenosti pozorovaných ptáků měřené laserovým dálkoměrem; 3. metodická doporučení pro sčítání ptáků s odhady nebo přesným měřením vzdálenosti ptáků v lesním prostředí.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Odstraňování textilních barviv z technických vod
  Autor/ři: Ondřej Ivančak
  Barvení textilií je v dnešní době velmi běžná činnost. Drtivá většina tkanin je barvena pomocí lázně, ve které je již rozpuštěné barvivo. Tato práce se zabývá čištěním technologických vod, které byly v procesu výroby a aplikace barviv použity jako rozpouštědlo. Mým cílem bylo vyčištění modelových technologických (odpadních) vod od rozpuštěných reaktivních azobarviv. Reaktivní azobarviva jsou barviva běžně používaná v textilním a barvířském průmyslu, jejich hlavní užití je při barvení přírodních vláken a viskosy. Tato barviva mají tu schopnost, že se umí navázat kovalentní vazbou na textilní vlákno, to znamená, že při běžném praní není možné takto obarvené tkaniny odbarvit. K reaktivnímu barvení dochází v barvící lázni a po obarvení tkanin tak vznikají odpadní vody, které jsou znečištěné zbytky použitých barviv. Vzniklé odpadní vody se za běžných podmínek čistí pomocí aktivního uhlí. V této práci jsem používal metodu, která je zcela nová a na jejímž vývoji jsem se podílel a je patentovaná univerzitou Pardubice (CZ303942). Tato metoda spočívá ve vysrážení reaktivních azobarviv pomocí iontových kapalin (kvartérních fosfoniových nebo amoniových solí). Výzkum a experimentální část probíhala v laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a trvala téměř rok. Během této doby se mi podařilo dosáhnout svého cíle a nalezl jsem vhodnou kvartérní fosfoniovou sůl, která v kombinaci s koagulačním činidlem vysrážela daná azobarviva. Díky této nové, převratné metodě, lze za použití fosfoniových solí ušetřit na spotřebě aktivního uhlí a mnohem efektivněji vyčistit vzniklé odpadní vody.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Rozšíření a variabilita snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v jižní části Čech
  Autor/ři: Pavla Kunzová
  Hlavním cílem této práce je zpracovat historické a aktuální rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.), zvláště pak snědku chocholičnatého (Ornithogalum angustifolium) v jižní části Čech a na základě získaných výsledků revidovat stupeň regionálního ohrožení. Dále pak ověřit, zda jsou snědky z volné přírody morfologicky jednotné a srovnat je s pěstovanými jedinci.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz