Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Tektonická událost nedaleko Řípce u Soběslavi a její doprovodné alterační procesy
  Autor/ři: Jakub Vácha
  Popsat tektonickou událost a především dříve nalezenou alteraci turmalínu na neznámou slídu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vznik a výskyt kumerforemních schránek foraminifer
  Autor/ři: Eliška Rajmonová
  Práce se zaobírá problematikou kumerforemních schránek u dírkonošců. Řeší otázky, kde se s konkrétním případem malformace setkáme, které druhy jsou jím postiženy, kdy k malformaci dochází a jaké podmínky ji pravděpodobně způsobují. Nejprve se čtenář dozvídá, co dírkonošci vlastně jsou, čím jsou specifičtí a jak je členíme. Pracovala jsem s reálnými vzorky a tak dále popisuji lokalitu, ze které vzorky pocházejí. Snažím se ji přiblížit v podobě, jak vypadala za života zkoumaných jedinců, tedy zhruba před 16 miliony lety, jelikož jsem pracovala s fosíliemi. Závěrem práce se pokouším vyslovit odpovědi na položené otázky, případně potvrdit či vyvrátit vyslovené hypotézy.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Zdokumentování nové lokality s výskytem scheelitu v Krušných horách
  Autor/ři: Jiří Klepp
  Hlavním cílem je zdokumentování nově objevené lokality s výskytem scheelitu. Dalším cílem je odběr vzorků nerostů z lokality a jejich identifikace a popis. Dalším cílem je porovnání mnou získaných informací o lokalitě s dosavadními poznatky a dalšími lokalitami s výskytem scheelitu na Chomutovsku v Krušných horách.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz