Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány
  Autor/ři: Tereza Smutná
  Nanočástice (NPs) mají velký potenciál využití v mnoha odvětvích lidské činnosti, nicméně nově publikované studie varují před jejich možným toxickým vlivem na živé organismy. I přes tato varování ale koncentrace nanočástic v životním prostředí neustále roste. Kromě nanočástic, které jsou syntetizovány za účelem různých aplikací, jsou do životního prostředí ve vysokých koncentracích emitovány nanočástice vznikající jako nežádoucí produkty četných průmyslových procesů. Tyto nanočástice se významně podílejí na znečištění ovzduší a představují tak potenciální riziko pro živé organismy. Tato práce se zabývá vlivem inhalace nanočástic PbO, které jsou do prostředí emitovány při vysokoteplotních průmyslových procesech, na primární a sekundární cílové orgány laboratorní myši.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Úloha proteinu WRNIP1 při udržování genomové stability
  Autor/ři: Jiří Doseděl
  Tato práce si klade za cíl pomocí biochemických metod odhalit, jakým mechanismem se protein WRNIP1 podílí na stabilizaci a restartu zastavené replikační vidlice, ochraně před replikačním stresem a udržovaní genomové stability buněk.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Příprava a charakterizace mutantů glykoproteinu CD4 pro funkční a zobrazovací analýzu na T-buňkách
  Autor/ři: Hugo Kocek
  Cílem této práce bylo vytvoření potenciálních dimerizačních mutantů CD4 a jejich charakterizace.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz