Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Syntéza inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu odvozených od 2-kyanopyrrolidinu
  Autor/ři: Natan Sidej
  Tato práce se zabývá syntézou inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu (FAP). K jeho expresi dochází téměř výlučně v nádorové tkáni, což z něj činí výjimečný terapeutický cíl protinádorové terapie. Hlavním cílem práce je syntéza série inhibitorů FAP, inspirovaných odbornou literaturou, jejichž struktura je odvozena od 2-kyanopyrrolidinu. Dalším cílem práce je analýza výsledků biochemického testování inhibičních vlastností syntetizovaných látek.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Optimalizace syntézy a biologické vlastnosti inhibitorů reverzní transkriptázy HIV-1
  Autor/ři: Tereza Gistrová
  Tato práce se věnuje studiu reaktivity zástupce DAPY (diarylpyrimidin) obsahujícího ve své molekule reaktivní karbonylovou skupinu, konkrétně (2,6-difluor-4-methoxyfenyl)(2-(4-kyanofenylamino)pyrimidin-4-yl)methanonu. Pomocí primárních aminů a hydrazinů byly syntetizovány deriváty na bázi Schiffových bazí a hydrazonů. Celý projekt byl inspirován předešlými vědeckými studiemi, kde převedením karbonylové skupiny u DAPY derivátů na příslušné hydrazony došlo ke zvýšení aktivity o 1 až 2 řády.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Studium oxidoreduktázové aktivity rekonstruovaného předka halogenalkandehalogenáz a luciferázy RLuc: kinetika a mechanismus inhibice
  Autor/ři: Daniel Pluskal
  Hlavním cílem tohoto projektu je získat porozumění strukturní podstaty katalytických vlastností rekonstruovaného předka dvou funkčně zcela odlišných enzymů, halogenalkandehalogenáz a luciferázy z Renilla reniformis, který vykazuje duální hydrolázovou a oxidoreduktázovou aktivitu. Tato práce se zabývá stanovením kinetických parametrů oxidoreduktázové reakce osmibodového mutanta luciferázy z Renilla reniformis, RLuc8, a rekonstruovaného nejpravděpodobnějšího předka ancHLD-RLuc. Práce se dále zabývá stanovením mechanismu inhibice obou enzymů 1-brombutanem, modelovým substrátem používaným pro stanovení halogenalkandehalogenázové aktivity, s cílem zjistit, zda se koelenterazin, přirozený substrát RLuc, a 1-brombutan váží do stejného místa enzymů.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz