Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Oscilační módy buzeného nelineárního oscilátoru
  Autor/ři: Pavel Štěpánek
  V této práci se zabývám odlišnými typy chování, které vykazuje slabě tlumený nelineární oscilátor při buzení periodickou silou, konkrétně fyzikální kyvadlo. Předpokládané chování kyvadla v různých režimech potvrzuji numerickým řešením diferenciálních rovnic, které pohyb kyvadla popisují, a výsledky experimentu. Oproti prostudované literatuře přináším navíc bližší popis toho, jak konkrétně se kyvadlo chová v různých oblastech rezonanční křivky, jaká je vazba mezi kyvadlem a buzením, dále přináším řadu specifických grafů, které chování buzeného kyvadla popisují, např. plošnou rezonanční mapu. Diferenciální rovnice řeším ve vlastních skriptech v jazyce Python, mohu tedy na základě mnohačetných simulací zobrazit prakticky libovolnou závislost. Teoretické výsledky porovnávám s experimentem. Nelineárním oscilátorem je zde fyzikální kyvadlo s vlastní periodou kolem frekvencí kolem 0,7 Hz, kyvadlo je buzeno DC motorem ovládaným Arduinem. Shoda numerických řešení a experimentu je vynikající.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Analýza limitů zobrazovacíchsoustav dnešních smartphones
  Autor/ři: Jakub Dokulil
  Prozkoumat fotoaparáty dnešních smartphoes a nevrhnout optimalizaci
  Text práce ve formátu PDF
 3. S částicovou kamerou nejen v letadle.
  Autor/ři: Daniel Staník, Jan Poštulka
  Změřit záření ve vyšších nadmořských výškách a zjistit jeho složení za pomoci částicové kamery Timepix, podrobněji analyzovat ionizující částice, jež se zde vyskytují a rozšířit software dodávaný ke kameře o programy, které pomohou se zkoumáním jednotlivých částic, spojí data ze snímků kamery s GPS daty, apod.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz