Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Komunikace vybraných volebních lídrů na Twitteru před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
  Autor/ři: Jakub Šeliga
  Popsat využívání sociálních sítí, konkrétně Twitteru, v době 30 dnů před volbami k politickým účelům ze strany vybraných volebních lídrů. Zjistit o jakých tématech a jak intenzivně na Twitteru volební lídři komunikují, jestli se tato témata mění s blížícími se volbami, zda má na tato témata vliv zastávaná politická funkce a jak na tyto příspěvky reagují uživatelé Twitteru.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Odkaz manipulátorů aneb Hybridní válka na pozadí demokratických volebb
  Autor/ři: Aleš Čermák
  Dát podnět k diskusi o tématu propagandy a manipulace. Vytvořit ucelený soubor mnou nabytých znalostí tohoto tématu. Uspořádat přednášku na toto téma ve škole a/nebo městské knihovně.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Konflikt na východní Ukrajině
  Autor/ři: Klára Kloučková, Vojtěch Obuškevič, Jiří Rajtr
  Cílem této práce je zmapovat vznik konfliktu i s jeho historickými kořeny, postihnout motivace jednotlivých aktérů a na základě námi shromážděných informací předestřít možnosti dalšího vývoje.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz