Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Skromný hrdina - plukovník v. v. Josef Ščerba
  Autor/ři: Martin Neumann
  Hlavním cílem této práce bylo komplexní zmapování životních osudů československého válečného letce a hrdiny pana plk. Josefa Ščerby (1917-2000). Věnoval jsem se všem etapám života pana Ščerby, nejen válečnému období, ale i období před válkou a hlavně po válce. Cílem bylo také zaměřit se na zvláštnosti v životním osudu tohoto válečného letce, např. jeho repatriaci do Británie v roce 1944.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Role redakce Lidových novin při formování Národní strany práce
  Autor/ři: Jiří Fiala
  Cílem práce je analyzovat roli, jakou měla redakce Lidových novin a osoby s ní úzce spolupracující, při vzniku a následném formování Národní strany práce a odpovědět, zda a nakolik byla tato role důležitá.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Poválečná reemigrace rumunských Čechů
  Autor/ři: Martin Nedvěd
  Popsat reemigraci třetiny české menšiny v Rumunsku do ČSR mezi lety 1945 až 1949 na příkladu vlastní rodiny.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz