Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Portál pro studium – JaStudent.cz
  Autor/ři: Volodymyr Sasunov
  Cílem práce bylo poskytnout studentům z celé republiky doučování, prodej a nákup dostupných učebnic a on-line poradnu jako pomoc při studiu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Důležitost a výhody praktické části výuky fyziky
  Autor/ři: Jakub Červenák
  Cílem této práce bylo ověřit výhody praktické výuky fyziky v teorii i v praxi a pomocí tohoto stylu výuky zvýšit zajímavost hodin a zlepšit výkony studentů. V návaznosti na to by tato práce měla také sloužit jakožto inspirace pedagogům základních a středních škol a díky zmíněným výhodám zvýšit zájem studentů o technické obory v České republice.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Sociální inženýrství (bezpečnost)
  Autor/ři: Robert Škvařil
  Objasnění fungování praktik sociálního inženýrství veřejnosti a objasnění technik, kterými se před těmito praktikami dá chránit. Ověření poznatků v praxi.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz