Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 40. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity
  Autor/ři: Tomáš Perutka
  Hlavním cílem této práce je aplikovat algebraickou teorii čísel na teorii kvadratických zbytků. Konkrétněji: zaprvé, vysvětlit čtenáři se základními znalostmi abstraktní a lineární algebry důkaz kvadratické reciprocity, který využívá kvadratické reciprocity a je uveden v jednom z mých zdrojů. A zadruhé, pokusit se sám využitím dekompozičních grup dokázat další tvrzení o kvadratických zbytcích.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Antipalindromy
  Autor/ři: David Ryzák
  Hlavním cílem práce je seznámit s novými poznatky o antipalindromech v přirozených bázích a porovnat je s palindromy. V práci jsou tak popsány základní vlastnosti antipalindromů a také analogie a rozdíly mezi antipalindromy a palindromy.
  Text práce ve formátu PDF
 3. CSE-Lab
  Autor/ři: Kamil Mudruňka
  Cílem práce bylo vytvořit softwarový systém, který by v jednom celku efektivním způsoben kombinoval nástroj pro sběr dat z analogových senzorů a provádění fyzikálních měření s matematickým softwarem (Computer algebra system), který by bylo možné použít pro přímé zpracování naměřených dat a jejich srovnání s teorií či pro samostatné výpočty a řešení problémů. Funkce softwaru by měly pokrývat celou středoškolskou matematiku a vybraná témata vyšší matematiky, zároveň by však měl být systém díky jednoduchému a názornému grafickému rozhraní dostupný i běžným středoškolákům.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz