Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Vliv arbuskulární mykorhizy na invazivnost nepůvodních taxonů rodu Solidago L.
  Autor/ři: Jakub Neuhöfer
  Tato práce se zabývá komplexem nepůvodních taxonů rodu Solidago L., které patří mezi druhy silně mykorhizní. Hlavním cílem bylo posoudit, zda a případně jakým způsobem ovlivňuje arbuskulární mykorhizní symbióza jejich schopnost konkurovat nativním dominatním druhům rostlin, rostoucím s těmito invazními druhy na jednom stanovišti a zda v tom hrají nějakou roli půdní podmínky stanoviště.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Propylenglykol a jeho toxicita u rostlin
  Autor/ři: Lucie Nepovímová
  Stanovení vlivu propylenglykolu na růst rostlin.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Toll-like receptory v toxicitě vodního květu
  Autor/ři: Martin Flora
  Jedním z vážných zdravotních problémů způsobených expozicí vodnímu květu je střevní zánět. Práce studuje mechanismus vzniku střevního zánětu v souvislosti s expozicí vodnímu květu. Cílem práce je tento mechanismus blíže popsat. LPS je toxin, který je součástí buněčné stěny gramnegativních bakterií. Předpokládanými ligandy byly Toll-like receptory (TLR) 2 a 4.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz