Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie
  Autor/ři: Jan Habásko
  Cílem webového průvodce (především „Verze pro veřejnost“) je citlivým a srozumitelným způsobem podat informace o myokarditidě a zánětlivé kardiomyopatii pacientům i jejich příbuzným a zvýšit povědomí o nemoci v širší veřejnosti se zárukou odborné správnosti publikovaných informací. Odborníkům může tato verze průvodce sloužit jako prostředek usnadňující jejich komunikaci s pacientem a šetřící jejich čas a pro ně vyčleněná „Verze pro odborníky“ s odkazy na příslušnou literaturu jim může sloužit jako zdroj informací souvisejících s tímto onemocněním. U provedené retrospektivní studie bylo cílem zhodnotit statistickými metodami průběh subklinické myokarditidy nebo perimyokarditidy a výsledky vyšetření v akutní fázi nemoci, posoudit jeho heterogenitu, demonstrovat informace z teoretické části práce na konkrétním příkladu a porovnat výsledky u pacientů s iniciální hladinou troponinu I do 0,06 ng/ml a pacientů s iniciální hladinou vyšší, než je stanovená mez.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Integrace HPV do lidského genomu jako biomarker progrese cervikálních neoplazií
  Autor/ři: Tereza Vyhnalová
  Koncipovat diagnostickou metodu, která dokáže rozpoznat riziko pro vznik karcinomu děložního, na základě stanovení integrované formy HPV viru.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv proteinu Trop-2 na citlivost cervikálních nádorových linií k chemoterapii
  Autor/ři: Marie Nguyenová
  1) Testování vlivu proteinu Trop-2 na citlivost cervikálních linií k chemoterapeutikům. 2) Zjištění role Trop-2 v proliferaci cervikální nádorové linie. 3) Vliv proteinu Trop-2 na rychlost růstu buněk. 4) Vliv proteinu Trop-2 na distribuci buněk v buněčném cyklu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz