Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Mineralogie Řípecka se zaměřením na granáty a turmalíny
  Autor/ři: Jakub Vácha
  Prozkoumat mineralogii okolí Řípce u Soběslavi, soustředit se na problémy nevyřešené v minulém roce. Studium bylo zacíleno především na chemismus granátů a turmalínů.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Středověké dobývání zlata u České Bělé
  Autor/ři: Simona Uchytilová, Jan Venc
  Záměrem naší práce bylo probádat okolí České Bělé a dokázat, že se tu v minulosti netěžilo pouze stříbro, ale i rýžovalo zlato. Naši pozornost jsme zaměřili na potok Bělá severně od České Bělé, kde bylo naším cílem prokázat existenci zlata, analyzovat jejich velikost, tvar, chemismus, určit polohu zlatonosných žil a zjistit, jakými způsoby se zde zlato těžilo. Spolu se zlatem jsme chtěli prozkoumat mineralogii říčních sedimentů v potoce. Dalším cílem bylo probádat terénní nerovnosti v okolí potoka, které by mohly být důkazem těžební aktivity zde a objevit další antropogenní důkazy o těžbě. V neposlední řadě také zařadit těžbu do historického období.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Digitální model terénu snadno, rychle a přesně
  Autor/ři: Barbora Hálková
  Ve své práci se zaměřuji na tvorbu digitálního modelu terénu s využitím metod blízké fotogrammetrie, 3D rekonstrukce ze snímků a ověření přesnosti získaného modelu pomocí geodetického zaměření v kontrolních bodech. Cílem práce je navrhnout a ověřit metodiku pro nasnímání terénu neměřickou komorou, vytvoření počítačové 3D rekonstrukce povrchu terénu pro použití v dalších aplikacích společně s jinými geografickými daty. Cílem je též zhodnocení přesnosti modelu porovnáním s geodetickým zaměřením
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz