Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)
  Autor/ři: Sabina Černá
  Cílem této mé studie bylo popsat vnitro- a mezidruhovou agresi š. dlouhoprstého na území, kde se š. krátkoprstý nevyskytuje, tj. v alopatrické situaci.V průběhu práce se ukázalo, že se mohou lišit reakce šoupálků z odlišných biotopů, proto jsem otestovala, zda má vliv na reakci i převládající typ biotopu (jehličnatý, listnatý les) teritoria testovaného jedince.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Hormonální kontrola trávení u švába amerického Periplaneta americana
  Autor/ři: Karolina Bodláková
  Zmapovat aktivitu trávicích enzymů, amyláz ve střevě švába Periplaneta americana, a provést jejich biochemickou charakterizaci. Prověřit, jestli je aktivita amyláz, proteáz a lipáz ovlivněna aplikací adipokinetických hormonů Peram-CAH-I a Peram-CAH-II v in vivo a in vitro systému, v caecách i ve střevě.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Fekundita raka kamenáče v České republice
  Autor/ři: Miroslav Veselovský, Jiří Brichcín
  Poprvé popsat plodnost raka kamenáče v České republice, tj. určit počet vajíček ve snůškách samic a srovnat jednotlivé lokality ve vztahu velikosti snůšek, zjistit možnou závislost početnosti snůšky na tělesných proporcích samice (délka, hmotnost), dále popsat rozměry vajíček a určit případný vztah mezi jejich velikostí a hmotností (velikostí) samice. Uvést plodnost do souvislostí s délkohmotnostním vztahem. Srovnat výsledky výzkumu s jinými evropskými studiemi zabývající se stejnou problematikou.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz