Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. SIMULACE PLAZMATU METEORŮ POMOCÍ VÝKONNÝCH LASERŮ: OD LABORATORNÍ ABLAČNÍ SPEKTROSKOPIE KE SLOŽENÍ MEZIPLANETÁRNÍ HMOTY
  Autor/ři: Pavel Váňa
  Meziplanetární hmota vstupující do atmosféry naší planety ve většině případů shoří a jediným projevem zůstává tzv. meteor. V omezeném počtu případů je těleso dostatečně velké, aby dopadlo až na povrch jako meteorit a mohlo být podrobeno chemické analýze. Záznam spektra meteorů tak zůstává ve většině případů jedinou dokumentací chemického složení padajícího tělesa. Přitom informace o chemickém složení meziplanetární hmoty mají velký význam v oblasti studia evoluce solárního systému, výskytu minerálů a chemických látek v něm, poskytují znalosti o nejbližším vesmíru, který nás obklopuje, a mají přesah i do studia problematiky planetární evoluce a vzniku biomolekul před formováním prvních chemických individuí vykazujících vlastnosti živých struktur.Prvním krokem k pochopení složité plazmochemie meteorů je systematické laboratorní studium vzorků reálných meteoritů pomocí spektroskopie laserem indukovaného průrazu (LIBS). Předkládaná práce je zaměřena na detailní teoretické a experimentální studium meteoritů pomocí této techniky a rozpracování metodologie aplikace takto získaných poznatků v interpretaci reálných spekter meteorů pomocí matematických modelů.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Teslův Transformátor s primárním jiskřištěm
  Autor/ři: Tomáš Hurdálek
  ověření funkčnosti klasického Teslova transformátoru, různé světelné jevy
  Text práce ve formátu PDF
 3. Separace skel propojených kapilárním mostem
  Autor/ři: Pavel Štěpánek, David Wittek
  V rámci naší práce se zabýváme velikostí síly, kterou je potřeba vyvinout, aby bylo možné dvě skleněné desky, mezi kterými je vrstva kapaliny, oddělit odtahováním od sebe. Studujeme výhradně sílu působící kolmo k povrchu skel.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz