Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Srovnání obecných představ o slově "disident" s konkrétním příběhem Milana Uhdeho
  Autor/ři: Mikuláš Novotný
  Tato práce se zabývá srovnáním představ široké veřejnosti o slovu „disident“ a problematice s ním spojené s konkrétním příběhem Doc. PhDr. Milana Uhdeho, který je jedním z hlavních představitelů disentu 20. století v ČSSR. Práce se snaží zjistit, jak se liší představa dnešních lidí o disentu, od příběhu a názorů skutečného disidenta. V teoretické části jsou shromážděny různé dostupné definice slova „disident“, na jejichž základě je poté v části praktické vytvořen dotazník pro širokou veřejnost. Výsledky dotazníku jsou předány panu Milanu Uhdemu, který je v podobě rozhovoru srovnává s vlastním příběhem a vlastními názory na tuto problematiku. Práce také přibližuje dnešní generaci pohled na život disidentů, především v bývalém ČSSR.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Právní úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a poskytovatele pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  Autor/ři: Lucie Přenosilová
  Cílem mé práce je pomocí sociologického šetření zjistit postoj odborníků zabývajících se pracovním právem k současné právní úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a k poskytovateli pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  Text práce ve formátu PDF
 3. #filterbubble
  Autor/ři: Františka Sandroni, Jakub Dostál
  Naší prací se snažíme položit základní kámen studia informační bubliny pomocí matematiky, založeného na skutečných datech. Snažíme se otevřít dveře dalším i analytickým pohledům na tuto problematiku.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz