Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Tvůrci a fundátoři postbarokních kamenných křížů Brněnska a Znojemska
  Autor/ři: Štěpánka Grunová
  Tato práce si klade za cíl popsat tvůrce a fundátory asi 180 celokamenných křížů se sochařsky vyvedeným korpusem Krista z let 1750-1860, které mají svůj původ v nejbližším okolí Moravského Krumlova. Základní cíle: 1. Jednotlivé kříže autorsky připsat 2. Zachytit vývoj jak v oblasti jeho tvůrců, tak i u jejich objednavatelů 3. Zasadit díla do kontextu dobové zbožnosti i do kontextu životů jejich tvůrců 4. Zjistit, kdo byl typickým fundátorem a z jakých vrstev venkovské společnosti pocházel 5. Popsat v hrubých obrysech, jak probíhalo vyřizování zakázky a jaké byly zdroje inspirace v lidovém prostředí
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Mezi tradicí a úplnou sekularizací. Pohled do historie židovského triviálního školství v 18. a 19. století na příkladu židovských škol v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi
  Autor/ři: Anna Sedláčková
  Cílem práce je podat orientační přehled o vývoji židovského triviálního školství na konci 18. a v 19. století na příkladu vybraných škol ve východních a středních Čechách (židovské školy v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi). Zaměřujeme se nejen na správní a administrativní aspekty školství, ale rovněž na problematiku jeho každodennosti. Předmětem našeho zájmu se stalo také sociální zajištění a konkrétní životní osudy pedagogických pracovníků, zejména učitelů. V neposlední řadě se zabýváme příčinami, průběhem a důsledky zániku židovských škol na konci 90. let 19. století.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Politická struktura a volby na Mělníku 1918-1938
  Autor/ři: Tomáš Danihlík
  zmapování volebních výsledků na Mělníku v letech 1918-1938 v komunálních volbách, složení městského zastupitelstva a rady v daném období, popsat činnost politických stran na Mělníku, přiložit životopisy nejvýznamnějších postav mělnické komunální politiky
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz