Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Složité cesty české kinematografie v proměnách 20. století
  Autor/ři: Adéla Čermáková
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři atmosféru prvních okupačních let 1939-1941 v Protektorátu Čechy a Morava skrze výčet a popis dobových snímků, memoáry pamětníků, a především díky vylíčení osudu herce Oldřicha Nového zasahujícího i do doby poválečné. Dále je záměrem porovnat umělecké tendence české (československé) kinematografie doby protektorátní, poválečné a po únoru 1948. Cílem je poukázat na vliv komunistické propagandy v oblasti filmu skrze zevrubný rozbor ideologicky zabarvených snímků raných padesátých let- Pyšná princezna a Slepice a kostelník.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Tvorba animované reklamy
  Autor/ři: Pavel Bartovský
  Propagace VOŠ a SPŠE Plzeň. Využití svých dovedností v oblasti animace pro skutečný trh.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Vliv sociálních sítí na slovní zásobu českého jazyka
  Autor/ři: Monika Ngo-Le
  Cílem mé práce bylo zkompletovat slova a slovní spojení, která jsou používána na sociálních sítích a která pronikla do běžné mluvy uživatele českého jazyka, a vytvořit přehledný slovník obsahující způsoby, kterými byly tyto výrazy integrovány do slovní zásoby českého jazyka, jejich původ, výslovnost a význam. Zároveň bylo mým cílem zjistit, jakým způsobem se tato slova a slovní spojení nejčastěji adaptují v českém jazyce, zdali si uchovávají původní grafickou a zvukovou podobu a přirozeně i z jakého jazyka nejčastěji tyto výrazy do češtiny pronikají.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz