Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny
  Autor/ři: Matěj Chytrý
  1. Průzkum malakofauny a zjištění druhového složení společenstev měkkýšů na vybraných místech přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny Nový hrad. 2. Porovnání vlivu ekologických faktorů zkoumaných stanovišť na početnost druhů a jedinců. 3. Porovnání zastoupení druhů v rámci rezervace a zříceniny. Roztřídění druhů do ekologických skupin a analyzování dat na úrovni variability druhové skladby
  Text práce ve formátu PDF
 2. Izolace mikroorganismů biodegradujících diklofenak
  Autor/ři: Jan Beránek
  Izolovat a identifikovat mikroorganismus schopný biodegradace diklofenaku a dokázat, že je diklofenak skutečně degradován.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě
  Autor/ři: Vít Bureš
  Cílem práce bylo zjistit, které druhy živočichů v PP Na Plachtě využívají štěrbinové ekosystémy, jak těmto živočichům pomoci v jejich výskytu, navrhnout vhodné managementy a podpořit tak druhovou skladbu v PP Na Plachtě. Dále také nalézt vhodný způsob, jak přiblížit veřejnosti štěrbinové ekosystémy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz