Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum
  Autor/ři: Martin Mátl
  Cílem práce je ověřit přítomnost dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusaium oxysporum, a zjistit jejich vliv na houbového hostitele. Dále byla provedena série molekulárně biologických metod s cílem získat virovou genetickou informaci k sekvenování.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Protizánětlivé účinky hovězího kolostra na in vitro modelu prasečích makrofágů derivovaných z monocytů po stimulaci lipopolysacharidem
  Autor/ři: Hana Faldynová
  Cílem projektu bylo v in vitro podmínkách otestovat dynamiku změn protizánětlivých účinků hovězího kolostra, vzhledem k jeho koncentraci a odlišným termínům po nástupu laktace, na makrofázích derivovaných z monocytů selat po stimulaci lipopolysacharidem. Výsledkem bylo pozorování míry exprese mRNA pro prozánětlivý interleukin-1 a protizánětlivý interleukin-10, vzhledem k referenčnímu genu HPRT. Mimo jiné byla měřena a porovnávána i viablilita makrofágů kultivovaných v médium s různými kolostry a lipopolysacharidem.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Studium genetické variability technického konopí
  Autor/ři: Michaela Slánská
  Cílem bylo za pomocí polymerázové řetězové reakce a gelové elektroforézy popsat genetickou variabilitu 22 odrůd technického konopí setého z kolekce Agritec Plant Research s.r.o. Šumperk, které jsou nejvíce pěstovány v oblasti České republiky a porovnat tyto výsledky se zeměmi původu a vlastnostmi jednotlivých odrůd. Další část výzkumu se věnovala stanovení vhodnosti použitých SSR markerů pro určování genetické variability těchto odrůd.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz