Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů
  Autor/ři: Karina Movsesjan
  Předpokladem úspěšné léčby rakoviny je porozumění buněčným mechanismům, které odlišují nádorovou buňku od normální, a které chrání před maligní transformací. K tomu je nezbytné pochopit úlohu proteinů, podílejících se na opravě poškozené DNA. Jedním z klíčových DNA-opravných faktorů je protein RAD51. Navzdory zásadní roli v udržování genomové stability je však souvislost jeho mutací se vznikem rakoviny dosud nejasná, stejně tak jako jejich terapeutický potenciál k vyvinutí cílené a efektivní léčby nádorů. Hlavním cílem této práce je proto odhalit mechanismus, kterým mutace v proteinu RAD51, nalezená ve vysoce agresivním děložním karcinomu, přispívá k destabilizaci genomu a vzniku nádorů.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Padesát odstínů slunéčka východního a pohlavně přenosná choroba
  Autor/ři: Lukáš Fiedler
  Mým cílem bylo detailně popsat na podzim migrující slunéčka východní, provést jejich fyziologickou a reprodukční charakteristiku a přinést nové poznatky o málo prozkoumaných parazitech potenciálně využitelných v biologickém boji proti slunéčku východnímu. Migrující slunéčka představují směs dvou generací, což nebylo v dosavadních studiích dostatečně zohledněno. Starší jedinci by měli být červenější než ti mladší, protože naakumulovali více karotenoidů. Červené samice by měly být s vyšší pravděpodobností již oplozené.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého (Ficedula parva)
  Autor/ři: Ondřej Belfín
  Cílem této práce je popsat repertoár lejska malého v Evropě a pomocí nové metody akustického monitoringu získat podrobné informace o hlasové aktivitě tohoto pěvce. 1) Popsat základní vlastnosti zpěvu lejska malého a jeho jednotlivé typy 2) Popsat hlasovou aktivitu samců v průběhu dne a sezóny 3) Zjistit vliv věku na zpěv samců 4) Determinovat geografickou variabilitu zpěvu a popsat dialekty v Evropě
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz