Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Analýza katalytických aminokyselin halogenalkandehalogenázy, luciferázy a jejich rekonstruovaného předka
  Autor/ři: Daniel Pluskal
  Hlavním cílem projektu je získat porozumění strukturní podstaty katalytických vlastností rekonstruovaného předka dvou funkčně odlišných enzymů, halogenalkandehalogenáz a luciferázy z Renilla reniformis, vykazujícího duální hydrolázovou a oxidoreduktázovou aktivitu. V projektu chceme dále pochopit, proč oba současné enzymy mají odlišné katalytické funkce, přestože sdílejí vysokou sekvenční a strukturní podobnost. Konkrétním cílem této práce bylo stanovení a následné porovnání pH profilů rekonstruovaného předka a obou současných enzymů, vybrané halogenalkandehalogenázy LinB a luciferázy RLuc, za účelem: (i) zjistit, zda se na duální aktivitě předka podílejí tytéž katalytické aminokyseliny a (ii) zda za oxidoreduktázovou aktivitu předka a RLuc odpovídají stejné katalytické aminokyseliny. Z toho důvodu bylo nejprve nutné všechny studované enzymy připravit v dostatečném množství a čistotě pro jejich následnou biochemickou charakterizaci. V průběhu práce bylo nutné dále zjistit, jak závisí stabilita použitého substrátu pro luciferázovou aktivitu (koelenterazinu) na pH a zda jeho případný samovolný rozklad neovlivňuje výsledky analýzy.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Nový přístup k nukleofilní tetrafluorethylaci
  Autor/ři: Jan Kulička
  Cílem práce je vyvinutí nové metody pro nukleofilní zavádění substituované tetrafluorethylové skupin jako alternativu k již publikovaným způsobům. Praktické využití bude ukázáno na adičních reakcích na karbonylové sloučeniny, díky čemuž bude možné připravit sekundární a terciární alkoholy nesoucí poměrně vzácné CF2CF2 uskupení.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Strukturní změny doprovázející proces oxidace grafenu
  Autor/ři: Martin Vondrák
  Výzkum procesů výroby derivátů grafenu, jako je např. grafen oxid, je důležitý pro budoucí možné aplikace grafenu a jeho derivátů. V dnešní době známe teoretické struktury, které kdyby se podařilo nasyntetizovat, tak bychom byli schopni výrazné zlepšit dnešní technologie v mnoha oblastech. Jako příklad využítí nových technologií na bázi grafenu si zde můžeme uvést např. zrychlení výpočetních technologií, které budeme schopni mnohem jednodušeji chladit, nebo ohebné dotykové mobilní telefony s větší životností baterie. Kromě elektroniky je možné využít grafen oxid i v lékařství, nebo jako filtr na vodu. Jelikož se grafen oxid nedá v dnešní době plně redukovat na grafen, rozhodli jsme se zjistit, jestli zbylé skupiny, které zůstaly navázáne na grafenu mohou sloužit k řízené oxidaci. Do úvahy jsme vzali i vakanci atomů v krystalu grafenu (které vzniknou např. při výrobě grafenu mechanickou exfoliací) a setkání dvou domén při růstu krystalu s více zárodky, kdy vznikne čárová porucha.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz