Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Kontrakulturní tvorba Thursatrú
  Autor/ři: Matouš Mokrý
  Práce se snaží popsat a vysvětlit umístění Thursatrú v dnešní společnosti. Největší důraz je kladen na vztah Thursatrú k většinové společnosti, satanismu, Left-Hand Path a Ásatrú.
  Text práce ve formátu PDF
 2. John Searle a teorie percepce
  Autor/ři: Milan Kramárik
  Představit teorii percepce profesora Johna Searlea a její obhajobu, najít možné nedostatky a prezentovat jejich korekci.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Komparace krachu režimu a tranzice v ČSSR a PLR v 80. letech 20. století
  Autor/ři: Adam Volt
  Komparovat krachy režimů v ČSSR a PLR a jejich následnou tranzici v 80. letech 20. století.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz