Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Z historie židovského osídlení v Jičíně v letech 1900 - 1948
  Autor/ři: Anna Sedláčková
  Záměrem pokračovací práce SOČ je zmapovat demografické, politické, ideové, ale i funkční proměny obce v průběhu první poloviny 20. století. Práce si klade za cíl podat ucelený obraz o fungování židovské komunity v moderní době. Tato studie by měla poskytnout odpovědi na otázky týkající se ideové a náboženské orientace židů ve 20. století a jejich vztahu s většinovým jičínským obyvatelstvem. Dále to jsou odpovědi týkající se hospodářské a profesní aktivity židů; regionální podoby protižidovské legislativy a hospodářských specifik v arizačním procesu; početního a hospodářského vývoje komunity po válce. V neposlední řadě naším cílem bude zmapovat personální a organizační strukturu židovské náboženské obce jako správního a náboženského orgánu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Městečko Hostěradice a jeho obyvatelé ve světle obecních účtů a gruntovních knih ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století
  Autor/ři: Štěpánka Grunová
  Tato práce si klade za cíl zmapovat jihomoravské městečko Hostěradice v první polovině 17. a druhé polovině 18. století, a to především po stránce jeho fungování jako městského organismu a základních reáliích života zdejších obyvatel. Konkrétně je jejím cílem důkladným pramenným výzkumem položit "základní kámen" skutečného historiografického výzkumu Hostěradic a sledovat jejich vývoj v tomto období ve více aspektech (demografie, vývoj obecní ekonomiky, vývoj zástavby a obnova po třicetileté válce, privilegia a roboty a jejich vývoj, atp.).
  Text práce ve formátu PDF
 3. Dům U Anděla Strážce v Prostějově
  Autor/ři: Richard Lázna
  Zmapovat historii domu U Anděla Strážce v Prostějově, zjistit jednotlivé majitele a stavební vývoj domu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz