Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Stanley Kubrick: Od fotografie k filmu (1928 – 1951)
  Autor/ři: Jaroslav Cibulka
  Cílem práce je představit čtenáři stále velmi opomíjená raná léta filmového režiséra Stanleyho Kubricka – jeho dětství, středoškolská léta, kariéru v časopisu Look a první dva krátkometrážní dokumenty Day of the Fight a Flying Padre. Přestože Stanley Kubrick patří mezi nejzkoumanější a nejdiskutovanější režiséry minulého století, literatura o jeho osobě a díle je na českém trhu téměř neexistující. Natož pak literatura týkající se jeho raných let, která je velmi skromná i na trzích zahraničních. Svou prací, v níž kladu důraz na Kubrickova raná léta, se chci pokusit o obohacení diskuze o tomto režisérovi i v našem prostředí.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Jazzová (r)evoluce
  Autor/ři: Michal Horák
  Cílem práce je co nejvýstižněji zmapovat a popsat „jazzovou (r)evoluci“ tak, aby si čtenář ujasnil, co „jazz“ vlastně je, kde se vzal a jak se během let vyvíjel až do forem, jež vnímáme dnes. Osobně bych si přál, aby zejména má praktická část práce pro SOČ našla širší uplatnění a pomohla například při školní výuce žákům lépe pochopit odnože jazzu a rozdíly mezi nimi.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Tvorba autorského zpěvníku
  Autor/ři: Lenka Moravcová
  Cílem práce je vytvoření originálního autorského ilustrovaného zpěvníku. V práci je popsán stručný vývoj notace, základ práce s programem MuseScore a vytvořený zpěvník.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz