Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Vzdělávání pomocí debaty a jeho potenciál v českém školství
  Autor/ři: Josef Škrdlík
  Cílem práce bylo inspirovat pedagogy v České republice k tomu, aby integrovali debatování do školních vzdělávacích plánů škol, na kterých vyučují. Proto práce nejprve představila základní koncept debatování, poté analyzovala kompetence, které debatování rozvíjí, a diskutovala jejich důležitost pro společnost a rozvoj studentů. Nakonec představila možnosti, jak debatování studentům základních a středních škol zpřístupnit.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Přístup odborné veřejnosti a akademické společnosti k transpersonální psychologii dle prof. MUDr. Stanislava Grofa
  Autor/ři: Martin Nejedlý
  Práce si klade za cíl blíže prozkoumat přístup odborné veřejnosti a akademické společnosti (zejm. psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů) k základním kon-ceptům transpersonální psychologie dle prof. MUDr. Stanislava Grofa. Z výsledků průzkumu budou vyvozena obecná stanoviska sloužící k sumarizaci a porovnání názorů obou stran. Středem zájmu jsou zejména vysoké školy v ČR nabízející studium jednooborové psychologie.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Uplatnění absolventů SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
  Autor/ři: Tereza Mičiaková, Jakub Šťastný
  Cílem je porovnat nabídku oborů vzdělávaní školy s nabídkou pracovních příležitostí, dále poptávku po pracovní síle s kvalifikací získanou na naší škole. Porovnat názory absolventů a firem zaměstnávajících absolventy školy. Na základě statistických podkladů charakterizovat vývoj zájmu žáků a zaměstnavatelů o obory nabízené SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové. Úkolem bylo ověřit následující hypotézy : 1) Velký podíl absolventů nepracuje ve vystudovaném oboru, a to především kvůli lepším podmínkám v jiném oboru, 2) Absolventi s vyšším dosaženým vzděláním svůj obor doporučují zájemcům o studium, 3) Obor si většinou studenti zvolili kvůli tradici v rodině nebo dobrému uplatnění, 4) Lépe se ve svém oboru uplatňují absolventi s výučním listem než s maturitním a vysokoškolským vzděláním
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz