Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 38. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Komplexní učebnice anglického jazyka Improve Yourself
  Autor/ři: Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
  Hlavním cílem toho projektu je vytvořit novou komplexní učebnici anglického jazyka určenou pro studenty na úrovni B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERR) nazvanou Improve Yourself. Učebnice Improve Yourself je vhodná pro různě zdatné uživatele, poskytuje rozsáhlejší možnosti pro zdatnější uživatele a doplňkové aktivity pro ty, kteří si potřebují upevnit některou z dovedností. Improve Yourself si klade za cíl zaujmout a motivovat studenty a učitele s důrazem na osvědčené metody. Tato odborná práce popisuje celý průběh vzniku učebnice od jeho začátku až po současnost. Práce shrnuje všechna použitá východiska pro formování koncepce učebnice Improve Yourself - od nejzákladnějších poznatků z oblasti didaktiky anglického jazyka a analýzy trhu s učebnicemi až po dotazníkovou anketu pro studenty a učitele. V hlavní kapitole se práce věnuje výčtu nejdůležitějších prvků a součástí učebnice včetně jejich detailního popisu. Nechybí výhled do budoucnosti – marketing, ověřování učebnice, tisk a tvorba doplňujících materiálů.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Využití rozhraní NI myDAQ ve výuce elektrotechnických měření
  Autor/ři: Daniel Čermák
  Popis rozhraní National Instruments myDAQ, jeho ovládání, návrh úloh vhodných pro realizaci on-line měření, návrh a výroba prototypů měřicích doplňků a praktické ověření jednotlivých úloh.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Každý chce vidět svoji hvězdu
  Autor/ři: Klára Jandorová, Michaela Brožovičová, Veronika Chrastinová
  Vytvořit vzdělávací environmentální programy pro děti, přispět k ochraně životního prostředí a rozšíření povědomí o ekologických problémech a možnostech jejich řešení a tyto projekty využít ke vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, také dětí znevýhodněných, realizvot jejich aplikaci v pedagogické praxi a vyhodnotit jejich účinnost. Součástí je i najít soulad mezi vytvořenými vzdělávacími projekty a Rámcovým vzdělávacím programem předškolního a Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, popř. školním vzděl. programem.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz