Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Flóra a vegetace v koridoru nedokončné dálnice Vídeň-Vratislav
  Autor/ři: Kryštof Chytrý
  Zjištění faktorů ovlivňujících sekundární sukcesi v koridoru nedokončené dálnice Vídeň-Vratislav. Spolu s tím zjištění antropogenních zásahů do koridoru, floristický průzkum, průzkum vegetace pomocí fytocenologické metodiky.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Světelné znečištění a jeho úroveň na Hlučínsku
  Autor/ři: Veronika Foldynová
  Cílém práce je nejen sumarizovat informace o tomto problému, jeho příčinách a důsledcích, ale také zmapovat úroveň světelného znečištění v oblasti Hlučínska a bližším okolí obce Píšť, a prostřednictvím shrnutých informací, popularizačních článků a brožury zvýšit povědomí obyvatel o této problematice a poskytnout konkrétní řešení.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Mechorosty Přírodní památky Kavky
  Autor/ři: Kristýna Pokorná
  v Popsat bryoflóru v přírodní památce Kavky, vytvořit seznam mechorostů, které se tam vyskytují, popsat nároky různých druhů mechů na stanoviště a na substrát.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz