Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Vzájemné porovnání GC-MS rozborů silic tří odrůd levandule (Lavandula angustifolia Mill.) a jejich antiproliferačních účinků
  Autor/ři: Tomáš Heger
  Cíle práce: 1. Chemotypizace silice z květů odrůd bílá, krajová a beta druhu levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia Mill.) a vzájemné srovnání obsahových látek mezi odrůdami 2. Zjištění antiproliferační aktivity na vybraných buněčných kulturách (MCF7, HeLa, CCRF-CEM a fibroblasty BJ)
  Text práce ve formátu PDF
 2. Klasifikace výsledků automatické analýzy z dynamické scintigrafie ledvin
  Autor/ři: Kateřina Altmanová
  Cílem práce je představit komplexně teoretické informace týkající se scintigrafie. Teoretická část se zabývá okrajově nukleární medicínou a její historií. Dále je zde zmíněn proces vznik snímku a jeho další zpracování. Tato část se také zabývá specifickým pozorováním orgánů se zaměřením na ledviny a vylučování moči. Praktickou část můžeme rozdělit do dvou úseků. V prvním úseku vytvářím univerzální vzor orgánu, který budu chtít následně automaticky klasifikovat. Ze snímků chci vytvořit vzor parenchymu ledviny pro každou stranu, močového měchýře a srdce. V druhém úseku praktické části klasifikuji automaticky sekvence snímků na základě porovnávání vzoru s připravenou sekvencí. Probíhá také testování přesnosti pomocí porovnávání výsledků určených ručně a určených programem. Zároveň se budu potýkat s nepříznivými vlivy, mezi které patří šum a špatná čitelnost některých snímků, protože pracuji s 2D snímky, které nezohledňují třetí dimenzi prostoru, a proto dochází k přeryvům orgánů, které se nachází nad sebou.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vztah polymorfismů genů pro ApoE a ACE k Alzheimerově chorobě
  Autor/ři: Markéta Doležalová
  Tato práce, vypracovaná formou asociační studie, si klade za cíl odhalit případný vztah mezi polymorfismy genů pro Apolipoprotein E a pro Angiotensin-konvertující enzym a vznikem Alzheimerovy choroby u pacienta.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz