Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference
  Autor/ři: Barbora Čechová
  RECQ4 protein je nejméně charakterizovaný člen RecQ helikázové rodiny. I přestože postrádá obě RQC a HRDC domény zodpovědné u ostatních RecQ helikáz primárně za vazbu DNA, předběžné výsledky ukazují, že v proteinu RECQ4 by se mohlo nacházet několik DNA vazebných oblastí (domén). Hlavním cílem této práce proto bylo zmapovat DNA vazebné domény v N-terminální části RECQ4 helikázy a zjistit preference k různým DNA substrátům. Protože u RECQ4 není dosud určena žádná specifická vlastnost v buněčných pochodech a existuje nesčetné množství rolí tohoto proteinu v opravě DNA, replikaci a embryogenezi. Mapování DNA vazebných domén by mohlo pomoci objasnit jeho hlavní funkci v lidském organismu a snad i přispět k rozluštění molekulární podstaty velmi zákeřného onemocní jako je Rothmund-Thomsonův syndrom. Osobním cílem při tvorbě této práce bylo naučit se jednotlivé biochemické a molekulárně biologické metody, které by rozšířily mé dovednosti, seznámení se s vědeckou prací, plánováním projektu, vyhodnocováním výsledků a jejich následnou prezentací. Tyto dovednosti by mi pak mohly pomoci při řešení dalších úkolů, studiu i v budoucím vědeckém povolání.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Sledování fotoochranných mechanismů vybraných jednobuněčných řas pomocí fluorescence chlorofylu
  Autor/ři: Karel Bouda
  Zjištění mechanismu nefotochemického zhášení u řasy druhu Nannochloropsis oceanica a zjištění chování NPQ (přítomnosti xantofylové cyklu) u řas Chromera velia, Emiliania huxleyi a Phaeodactylum tricornutum
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua)
  Autor/ři: Miroslav Peřina
  Cílem práce bylo pomocí spektrofotometru zjistit koncentrace chlorofylů (chlorofyl a, b) a karotenoidů ve vzorcích semenáčků zmíněných jehličnanů pěstovaných o různé koncentraci cytokininu na světle či ve tmě. Vedle analýzy změn koncentrace rostlinných pigmentů byla také provedena analýza koncentrace protochlorofylidu (Pchlide), jakožto nejdůležitějšího prekurzoru chlorofylů. Dále byl studován a zkoumán výskyt a fungování dvou klíčových enzymů, na světle závislé NADPH:protochlorofylid oxidoreduktázy (POR) a na světle nezávislé protochlorofylid oxidoreduktázy (DPOR), které katalyzují redukci Pchlide, klíčovou reakci v průběhu biosyntézy chlorofylu. Dále byla analyzována přítomnost proteinů, na které se vážou asimilační pigmenty a přítomnost regulačních enzymů, např. glutamyl-tRNA reduktáza (GluTR).
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz