Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Vliv oxidace částic na jejich magnetoreologické chování
  Autor/ři: Jakub Smutek
  Cílem práce bylo kvantifikovat snížení magnetoreologického efektu u vzorků, které byly vystaveny kyselině chlorovodíkové, dusičné a sírové.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Příprava fotokatalytických core-shell nanočástic reaktivní depozicí tenké vrstvy ZnS na povrch nosných nanočástic Si v plynném prostředí
  Autor/ři: Karolína Šollová
  Tato práce se zabývá postupem výroby core-shell nanočástic s fotokatalytickými vlastnostmi. Efektivita fotokatalytických reakcí byla zkoumána v závislosti na aktivním měrném povrchu fotokatalytického materiálu. Pro prokázání fotokatalytických vlastností byly chemickými postupy připraveny nanočástice sulfidu zinečnatého, které však byly příliš malé pro praktickou manipulaci. Tato fotokatalytická vrstva sulfidu zinečnatého byla nanesena na povrch větších nosných nanočástic, v této práci figurují křemíkové nanočástice. Tato vrstva je následně pozorovatelná na snímcích z elektronového mikroskopu a měřitelná dynamickým rozptylem světla. Z následného studia vlastností core-shell částic vyplynulo, že částice zprostředkovávají fotokatalýzu, a to nejlépe v suchém prostředí při UV záření.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Dozimetrické aplikace polovodičového detektoru Medipix
  Autor/ři: Tomáš Kremel, Kateřina Stodolová
  Cílem práce je demonstrovat vlastnosti a schopnosti detektoru Medipix pomocí množství experimentů. Záměrem bylo potvrdit výsledky předchozích experimentů prováděných pomocí Medipixu a přijít s uceleným přehledem možných aplikací.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz