Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Eutanazie - současný problém lékařské etiky
  Autor/ři: Hana Malcová
  Hlavním cílem mé práce bylo zjistit stav informovanosti o eutanazii u gymnazistů ve třetích ročnících ve věku 17– 19 let. Podle mě jsou to právě mladí lidé, kteří o možné pozdější legalizaci eutanazie u nás budou rozhodovat. Dále jsem chtěla svou prací upozornit na závažnost problému a tím také iniciovat snahu o zařazení dané otázky do plánu předmětu ZSV.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Prostorový model českých politických elit na individuální úrovni
  Autor/ři: Markéta Gregorová
  Cílem práce je „zmapovat“ českou politickou scénu a porovnat české politické strany na základě jejich ideologické jednotnosti a orientace v politickém prostoru.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Státní maturita - právní úprava v budoucnu
  Autor/ři: Sabina Remundová, Nikol Holoubková
  Naším cílem bylo blíže, ale stručně seznámit nejen budoucí maturanty s průběhem státních maturit, s historií maturitní zkoušky a s vývojem modelu nových maturit. Druhým vytyčeným cílem bylo zaměřit se na obecně známé a rozebírané nedostatky a nesplněná očekávaní v rámci zavedení státní maturity. Na zmíněné skutečnosti i na plánované zavedení povinné zkoušky z matematiky jsme chtěly zjistit názory od budoucích maturantů, středoškolských pedagogů a v neposlední řadě také od osob s odpovídajícím politickým postavením a zjistit tak zároveň míru jejich ochoty spolupracovat se studentkami střední školy. Velkým potěšením by pro nás bylo, kdyby naše práce byla přínosná při budoucích změnách maturity a přispěly bychom tak k jejímu zdokonalení.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz