Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

13. ekonomika a řízení

 1. Podvádění a diskriminace Iracionální chování ekonomických agentů
  Autor/ři: Vlastimil Rasocha
  Cíl: Cílem této práce je zjistit, jaký vliv má diskriminace na míru podvádění, konkrétně zdali znevýhodňování ekonomických agentů zvyšuje jejich ochotu podvádět. Základní teze: Diskriminace podněcuje ekonomické agenty k vyšší míře podvádění, než které by se dopustili při její absenci.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Život na dluh
  Autor/ři: Veronika Vykydalová
  Hlavním cílem mé práce bylo především upozornit na rizika vzniklá nepromyšlenými úvěry, půjčkami, apod. a seznámit čtenáře s hlavními finančními produkty a pojmy. Dále také uvést důsledky tohoto chování, tedy nemožnosti dostát svým závazkům, a postupy státu při řešení tohoto problému. Jako další cíl mé práce jsem si stanovila prozkoumat blíže riziko zadlužení v České republice. Tento výzkum by však byl velmi široký, a proto jsem se zaměřila především na mě blízkou skupinu lidí, tedy studentů a čerstvých absolventů škol ve věkovém rozpětí 18 až 28 let. Především jsem chtěla zjistit, jak tito mladí přemýšlejí o půjčkách a zda mají v této oblasti dostatečné znalosti.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Platební karty
  Autor/ři: Vojtěch Sosna
  Vytvoření dokumentu popisující vznik, vývoj, historii a současnost bezhotovostních platebních systémů a bezhotovostních plateb.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz