Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Flóra a vegetace na stráních u Černé Hory a její změny
  Autor/ři: Kryštof Chytrý
  Porovnání vegetace a flóry suchých trávníků (Festuco-Brometea) na stráních u Černé Hory ve středním Posvitaví.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Monitorování infekční tlaku moru včelího plodu kartovou metodou
  Autor/ři: Daniel Štipl
  Práce si vzala za cíl napomoci boji proti moru včelího plodu navržením nové metody pro jednoduché monitorování stavu infekčního tlaku moru včelího plodu v jednotlivých včelstvech s využitím kultivace původce této choroby na testovacích kartách RIDA®COUNT – Paenibacillus larvae. Toto zařízení má odhalit přítomnost původce moru včelího plodu již v počátcích choroby, kdy lze ještě včelstvo zachránit před utracením. Jedním z hlavních cílů práce bylo zdokonalení testovací karty RIDA®COUNT – Paenibacillus larvae prozkoumáním několika nových typů živných medií navržených ke kultivaci bakterie Paenibacillus larvae a porovnáním jejich vlastností s vlastnostmi media MYPGPn agar, které se dosud užívá jako nejvhodnější živné medium pro kultivaci této bakterie na testovacích kartách RIDA®COUNT – Paenibacillus larvae. Cílem porovnávání vlastností nových živných medií tak bylo nahradit živné medium MYPGPn agar vhodnějším mediem pro výrobu testovacích karet RIDA®COUNT – Paenibacillus larvae, nebo naopak potvrdit účinnost tohoto media. Dalším cílem práce bylo porovnat laboratorní postup při určování infekčního tlaku moru včelího plodu klasickou metodou využívající toluen, podle které postupují specializované laboratoře Státní veterinární správy ČR, s novým laboratorním postupem, který popsal v letech 2007 – 2010 MVDr. Jaroslav Bzdil, PhD. (Oddělení speciální mikrobiologie, Státní veterinární správa Olomouc). Tato metoda využívá látku Tween 80 namísto toluenu. Cílem porovnání obou metod bylo určit vhodnější z nich (v ohledu na záchytnost spor na živných mediích a v ohledu na náročnost práce) a použít ji jako součást metody zařízení pro jednoduché monitorování stavu infekčního tlaku moru včelího plodu. Byla také prozkoumána přítomnost spor patogenu v půdě pod česnem morem nakažených včelích úlů.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Výskyt cyst Toxoplasmy gondii ve volně přístupných pískovištích na území Liberce
  Autor/ři: Matyáš Krtička
  Zjistit přítomnost cyst Toxoplasmy gondii ve vybraných libereckých pískovištích.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz