Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální protinádorová léčiva
  Autor/ři: Thi Thu Giang Tran
  Práce se zabývá protinádorovým účinkem nově syntetizovaných organokovových sloučenin-derivátů ferrocenu a titanocenu. Cílem této práce je stanovení cytotoxicity těchto látek, charakterizace mechanismů jejich působení a srovnání jejich účinků s cisplatinou. Bude sledován vliv těchto sloučenin na proliferaci nádorových buněk, jejich buněčný cyklus a jejich schopnost indukovat apoptózu. Dále budou monitorovány změny exprese vybraných genů zapojených do regulace buněčného cyklu a procesu apoptózy a také další faktory, které spouští apoptózu, jako je například oxidační stres. Látky byly testovány na buněčných liniích odvozených od karcinomu ovaria rezistentních i citlivých vůči cisplatině - A2780, A2780cis a SKOV-3.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Analýza regulačních elementů sestřihu v genech spojených se vznikem primárních imunodeficiencí
  Autor/ři: Kateřina Štouračová
  V této práci jsme vycházeli z odborného článku od Zhu a kol. (1997), ve kterém popisuje mutace genu WASP způsobující WAS, což je nemoc ovlivňující správné fungování imunitního systému. V článku se však autoři dále nezabývají způsobem, jakým k poruše sestřihu u daného pacienta došlo, a proto jsme se rozhodli ověřit vliv JVT mutace na sestřih exonu 10 v minigenu a identifikovat tak konkrétní porušené regulační elementy sestřihu.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Moje praktické zkušenosti s kontinuálním měřením koncentrace glukózy, monitorování změn koncentrace glukózy v intersticiu v závislosti na různých vnějších podnětech.
  Autor/ři: Jana Mazánková
  • Otestovat systém kontinuální monitorace koncentrace glukózy z pohledu funkčnosti, možnosti ovládání a uživatelského komfortu. • V průběhu monitorace provést několik zátěžových testů a sledovat reakci organismu prostřednictvím změn v koncentraci glukózy (reakce na definovaný příjem nápojů a potravin, změny koncentrace glukózy při orálním glukózovém tolerančním testu, reakce na fyzickou námahu, reakce na stres). • V průběhu orálního glukózového tolerančního testu porovnat koncentrace glukózy v různých typech odebraného materiálu (kapilární krev, kapilární plazma, žilní plazma, intersticiální tekutina). • Na základě porovnání výsledků získaných při kontinuálním měření koncentrace glukózy se záznamy o aktivitách v průběhu testování zjistit případné další souvislosti. • Pomocí laboratorních testů potvrdit předpoklad, že nepatřím do skupiny pacientů s poruchou metabolismu glukózy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz