Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk v planárním a 3D prostředí
  Autor/ři: Jiří Pavlacký
  Cílem práce je zjistit: • dynamiku chování hESC v pluripotentního stavu, jejich rotaci, nebo jiné pohyby ve 2D a 3D prostředí Matrigelu • zda a jak tyto rotace působí na formování buněčných kolonií • jak se dané vlastnosti mění v rané fázi diferenciace • jaký vliv má 2D a 3D prostředí, případně řízená diferenciace, na expresi Oct-3/4 a kadherinu.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Významné lokality Klatovska; zaměření na čeleď modráskovitých (Lycaenidae)
  Autor/ři: Lukáš Bešta
  1) Prozkoumat zvolené lokality Klatovska z hlediska motýlí fauny. Popřípadě vytipovat jiné biotopy poskytující útočiště ochranářsky významným druhům. 2) Porovnat přibližně změny početnosti určitých druhů motýlů na lokalitách mezi přelomem 80. a 90. let 20. století a obdobím mezi roky 2009 – 2013. 3) Porovnat ohroženost modrásků na Klatovsku s celorepublikovým stavem. 4) Pokusit se nalézt pravděpodobné příčiny úbytku druhů z daných lokalit a navrhnout, jak tomuto nepříznivému trendu zamezit.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rosltlin
  Autor/ři: Miroslav Peřina, Tereza Virglová
  Cílem práce bylo provést měření křivek různých rostlinných vzorků skrz celý fylogenetický systém. Následně byla provedena analýza a byla hledána souvislost mezi tvarem křivky, (popř. výskytem aditivních kroků) a postavením vzorku ve fylogenetickém systému
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz