Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování
  Autor/ři: Michaela Kajšová
  Cílem této práce je určit, jak cholesterol ovlivňuje lipidovou dvojvrstvu, která je základním stavebním kamenem membrán. Dále porovnáváme chování jednotlivých membrán s cholesterolem podle toho, kolik molárních procent cholesterolu se v nich vyskytuje. Pro simulace byly vytvořeny membrány z tří různých lipidů, z dvou fosfatidylcholinů s nasycenými a nenasycenými řetězci a ceramidu2. Analyzujeme tudíž, jak se cholesterol ovlivňuje membrány v závislosti na lipidu, ze kterého jsou vytvořeny.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy
  Autor/ři: Alena Budinská
  Syntéza opticky aktivních látek je jedním z klíčových procesů, zejména ve farmaceutickém průmyslu. Cílem práce bylo prostudovat vliv několika parametrů na podmínky asymetrické transfer hydrogenace dihydroisochinolinů na rutheniových katalyzátorech Noyoriho typu. Studované parametry zahrnovaly vliv teploty, množství donoru vodíku, pořadí přidávání jednotlivých komponent a strukturní obměnu katalyzátoru.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Nootropika a chemie kávy
  Autor/ři: Ondřej Válek
  Cílem práce je charakterizovat látkové změny v průběhu pražení kávy. Změny byly zkoumány analytickými metodami a organoleptickými zkouškami. Cílem bylo změřit množství kofeinu v různě připravené kávě. Dalším cílem bylo změřit množství akrylamidu, pyridinu v různých stupních pražení a detekce aromatických látek. Výsledky analýz byly porovnány s výsledky organoleptických zkoušek. Dotazníkové šetření na studentech gymnázia zjišťuje jejich vztah k nootropikám a kofeinu.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz