Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Španělský frankismus versus italský mussolinismus
  Autor/ři: Ondřej Dus
  Tato práce se zabývá komparací dvou nedemokratických režimů, které vznikly v 1. polovině 20. století na Iberském a Apeninském poloostrově. Analyzuje jejich vznik, historické, politické a ekonomické příčiny vzniku, charakterizuje průběh obou diktatur z hlediska zahraniční i vnitřní politiky, ekonomiky a společnosti. V závěru se zabývá příčinami zhroucení a zániku a jejich následný přechod k demokracii.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Etické promluvy z pohledu teorie mluvních aktů
  Autor/ři: Radim Lacina
  Tato práce ve filosofii jazyka má za cíl analyzovat promluvy používané v etickém diskurzu, což je ta oblast lidské komunikace, která je spojena s etikou a morálkou. Nejprve je záměrem roztřídit etické promluvy dle jejich struktury i funkce, poté zjistit, jakým typům mluvních aktů jednotlivé kategorie odpovídají a nakonec navrhnout podmínky jejich úspěšného vykonání.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Ideologické přesvědčení a interpretace dějin: Reflexe normalizace v závislosti na postoji vůči režimu
  Autor/ři: Pavel Tomáš Řehák
  Za hlavní cíle této práce lze označit porovnání názorů různých sociálních skupin na veřejné dění v 80. letech a na samotný průběh Sametové revoluce v závislosti na ideologickém přesvědčení a míře politické participace těchto subjektů. Mojí snahou je zachytit a interpretovat výše popsanou problematiku, čímž bude možné přispět k výzkumu stále ještě ne zcela detailně probádaných otázek reflexe normalizace ze strany československých občanů, přičemž výsledky této práce by mohly být rozvíjeny dalšími zájmovými skupinami i jednotlivci, kteří se tímto tématem budou zabývat.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz