Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 36. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Život a dílo Stanislava Víši
  Autor/ři: Dominika Kubištová
  Tato práce se snaží vytvořit co nejširší pohled na tvorbu Stanislava Víši. Ukazuje jeho oblíbená témata i techniky a katalogizuje velkou část z jeho dostupných obrazů a prací.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vývoj průmyslové architektury ve Valašském Meziříčí
  Autor/ři: Irma Horáková
  Ve své práci se zabývám vývojem průmyslové architektury ve městech Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou před a po jejich spojení v jedno město a to od vzniku průmyslu ve městech až po období znárodňování mezi léty 1945-1950. Mým cílem bylo zjistit, které firmy ve městech ve vymezeném období existovaly, kde se nacházely a co se z nich do dnešních dní zachovalo. Také jsem se chtěla pokusit zhodnotit, jakou stavební kvalitu představují, zda jsou památkově chráněny nebo by bylo o památkové ochraně vhodné do budoucna uvažovat.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Poetický sever v srdci Evropy
  Autor/ři: Magdaléna Tydrichová
  Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s autorkou V.-T. Huotarinen a její básnickou tvorbou. Pomocí analýzy básnického jazyka autorky a srovnání originálu sbírky Naisen paikka s českým překladem Mariky Kimatraiové práce popisuje autorčinu tvorbu v kontextu severské poezie. Zároveň zde dochází ke konfrontaci severského a českého způsobu myšlení, neméně důležitým cílem práce je totiž čtenáři přiblížit finské prostředí, seznámit ho s tamními reáliemi a pomoci mu pochopit básně tak, jak byly napsány, totiž ze severského úhlu pohledu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz