Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky - možnosti analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů
  Autor/ři: Vojtěch Brlík
  Cílem mé práce je analýza kompletních seznamů pozorovaných druhů na lokalitě Metylovičky v ornitologicky málo prozkoumané zemědělské krajině podhůří Moravskoslezských Beskyd. Zabývám se i metodickým zázemím použité metody a připojuji hlavní zásady použití v praxi.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Speciační analýza arsenu ve vodách, způsoby konzervace vzorku, mikrobiální mobilizace arsenu a dopady na životní prostředí v lokalitě Mokrsko
  Autor/ři: Barbora Heřmanovská
  Ve své práci jsem se zabývala speciační analýzou arsenu ve vodách pomocí metody AAS-HG, mikrobiální mobilizací arsenu a zhodnocením dopadů na životní prostředí v lokalitě Mokrsko. Má práce si kladla na začátku čtyři hlavní cíle: 1) Provést speciační analýzu studniční vody z obce Mokrsko, vypracovat informační zprávy pro obyvatele, kteří mi umožnili odběr jejich vody. 2) Provést speciační analýzu mělké podpovrchové vody odebrané z lyzimetru v obci Mokrsko, z naměřených dat prokázat přítomnost arsen-redukujících mikroorganismů a zhodnotit dopady na životní prostředí této lokality. 3) Porovnat účinnost stabilizačních činidel pro vzorky přírodní vody s vysokým obsahem As. Pro tento experiment jsem použila kyselinu HCl, HNO3, EDTA a nově také HCOOH. 4) Má nedávná měření poukázala na samovolnou redukci AsV připraveného v deionizované vodě. Na základě toho jsem se rozhodla experiment zopakovat a najít vysvětlení pro tento jev.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy
  Autor/ři: Michal Dáňa
  Cílem této práce je pomocí echolokačního přístroje a návštěvy zimovišť zjistit biodiverzitu netopýrů poblíž města Nepomuk na jižním Plzeňsku. Echolokací bylo zkoumáno pět rozlišných lokalit s odlišným charakterem biotopů, nočního rušení, potravní základnou a 2 zimoviště. Dalším cílem práce bylo zjistit faktory ovlivňující výskyt netopýrů a druh, které lze v této oblasti nalézt. Zároveň pak zjistit (orientačně) jejich počty a navrhnout opatření na zachování nebo zvýšení jejich diverzity v tomto regionu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz