Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Výnos a stolní hodnota vybraných odrůd brambor
  Autor/ři: Viola Florianová
  Shrnout základní poznatky o rostlině lilek brambor, podrobně popsat růst a vývoj rostliny. Pomocí vyhodnocení polního pokusu s deseti odrůdami bramboru vybrat odrůdu vhodnou pro pěstování na Českomoravské vrchovině - tradiční bramborářské oblasti.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Dysplazie kyčelního kloubu u psů
  Autor/ři: Linda Kubaštová
  Cílem mé práce je analyzovat účinek vnějších vlivů, především potravy a rychlého růstu, na vývoj dysplazie kyčelního kloubu u psů a navrhnout řešení, které by pomohlo omezit rozšíření daného onemocnění.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro
  Autor/ři: Michaela Medková
  Hlavním cílem práce bylo otestovat využití čtyř vybraných cytokininů na kultivaci kultur in vitro moruše černé a popsat účinky těchto cytokininů v pěti pozorovaných parametrech. Dále se práce zaměřovala na hledání takového cytokininu, který v in vitro kulturách moruše černé stimuluje proliferaci prýtků, aniž by inhiboval zakořeňování, a snižoval množství chlorofylu v listech explantátů.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz