Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Využití nanotechnologií jako moderních nástrojů v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií
  Autor/ři: Matěj Sklenář
  Vývoj komplexu s antimikrobiální aktivitou, který bude disponovat nízkou toxicitou pro eukaryotické buňky, dokonalou biodegredabilitou a biokompatibilitou v lidském těle s následným využitím, jako pokryv cévních implantátů a další potřeby transplantační chirurgii. Charakterizovat průběh tvorby komplexu stříbra (dusičnan stříbrný a stříbrné nanočástice) a polymerních sloučenin (kyselina hyaluronová, kolagen a chitosan) pomocí elektrochemických a spektrofotometrických metod. Stanovit hodnotu antimikrobiální aktivity kombinací jednotlivých zkoumaných látek za použití metod růstových křivek a inhibičních zón. Studovat toxicitu komplexů vůči lidskému organismu pomocí MTT testu. Vyhodnocení komplexu s nejlepšími vlastnostmi pro následné využití při vývoji cévních implantátů s antimikrobiálními účinky.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Výzkum rezistence vybraných bakteriálních kmenů na Incidur
  Autor/ři: Lukáš Slatinský
  Práce vychází z předpokladu, že mikrob, na kterého působil dezinfekční prostředek, byl vystaven selekčnímu tlaku a vytvořil si vůči dezinfektantu rezistenci. Je tedy odolnější než mikrob, který tomuto selekčnímu tlaku vystaven nebyl. Cílem je pomocí stěrů izolovat z prostředí bakterie a otestovat, jestli tento předpoklad platí.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi
  Autor/ři: Tomáš Černý
  Cílem mé práce bylo komplexně shrnout poznatky o přednostech a možných úskalích kochleárního implantátu, předat zkušenosti mých vrstevníků s kochleárním implantátem a vytvořit tak v co nejpřijatelnější a nejsrozumitelnější podobě ucelený materiál sloužící široké veřejnosti. Neméně důležitým záměrem práce je také podpořit osvětu mladých lidí se zdravotním handicapem prostřednictvím akcí ve veřejném prostoru, kterých jsem se osobně zúčastnil.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz