Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. MOŽNOSTI MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD VE STUDIU POSTMORTÁLNÍCH PROCESŮ U DÍRKOVCŮ (FORAMINIFERA)
  Autor/ři: Magdalena Holcová
  Práce se zabývá testováním využití moderních zobrazovacích metod (konfokální, dvoufotonové, fluorescenční, rastrovací elektronové a digitální mikroskopie a 3D mikro-tomografie) ve studiu bioeroze dírkovců.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová v istebňanském souvrství slezské jednotky (svrchní křída, Vnější Západní Karpaty)
  Autor/ři: Jiří Schön
  a) zpracovat stručnou geologickou a geomorfologickou charakteristiku oblasti studované lokality bývalého pískovcového lomu v Zašové b) přesně zaměřit místa nálezů a sestavit geologický profil svahu c) taxonomicky zařadit ichnofosilie a otisk amonita v paleontologickém systému d) upozornit na význam a existenci této lokality publikováním získaných výsledků mé práce a díky tomu dosažení většího zájmu o její odborný průzkum
  Text práce ve formátu PDF
 3. Tuaregové
  Autor/ři: Adéla Miklíková
  V první části vypracování uceleného souboru o národu Tuaregů z pohledu geografického, historického i kulturního. Ve druhé části detailní shrnutí konfliktů minulých na územích Mali a Nigeru v průběhu let. Popsání novodobého konfliktu roku 2012/2013. Vypracování otázek pro Tuaregy a kontaktování.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz