Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Bílkoviny na klíč
  Autor/ři: Daniel Bohutínský
  Práce se zabývá regulačními procesy v samčím gametofytu (pylové zrno a pylová láčka) tabáku (Nicotiana tabacum var. samson). V první části jsme lokalizovali protein p69. V další části jsme se zaměřili na nalezení proteinů, které se vážou k mRNA NTP303 (který kóduje zmíněný protein p69) a mohou tak regulovat její expresi. V poslední části práce jsme detekovali glykoproteiny z různých vývojových stádií samčího gametofytu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Studie molekulárních markerů pro účely DNA Barcodingu a fylogenezi Juncaceae
  Autor/ři: Hoang Diep Do
  Cílem projektu bylo ověření univerzality navržených markerů pro DNA Barcoding (v této práci regiony rpoC1, rpoB geny a psbA-trnH, psbK-psbI a atpH-atpF intergenové spacery), a to aplikací napříč taxony čeledi Juncaceae, a také i jejich případné využití pro fylogenetické studie.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Teplotně depedentní mutace nádorového supresoru p53
  Autor/ři: Michaela Krákorová
  Cílem práce bylo charakterizovat funkční vlastnosti pěti mutací nádorového supresoru p53, detekovaných v klinických vzorcích. Pomocí metody FASAY byla studována zejména jejich teplotní závislost a diskriminativní charakter. Dále byla studována reaktivace mutovaných proteinů pomocí amifostinu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz