Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku
  Autor/ři: Jan Hrabovský
  V rámci práce jsem připravoval a studoval materiály založené na bázi chalkogenidové skelné matrice dopované ionty vzácných zemin a jejich fotoluminiscenční vlastnosti, obzvláště proces Up-konverze fotonů. Připravované materiály byly zkoumány za účelem využití pro laserové a telekomunikační technologie, senzory a pro zvýšení účinnosti křemíkových fotovoltaických článků.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV-1 proteasy
  Autor/ři: Robin Kryštůfek
  Cílem této práce je návrh, příprava a charakterizace zcela nových potenciálně účinných molekul inhibitorů HIV-1 PR se strukturou substituovaných metallakarboranových derivátů na základě studia struktury stávajících molekul metallakarboranových inhibitorů a formulace souboru vlastností zvyšujících, či snižujících jejich účinnost (inhibiční konstanty, vitalita, rozpustnost ve vodě, toxicita aj.) v závislosti na druhu substituentu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Nové materiály pro organickou fotovoltaiku
  Autor/ři: Michael Bátrla
  Náplní této práce je naučit se připravovat solární články v různých prostředích, charakterizovat je pomocí optických i elektrických metod. Poté na základě výsledků charakterizace porovnat několik materiálů vhodných pro fotovoltaickou konverzi a najít jejich nejvhodnější vzájemné kombinace.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz